STAŻYSTA W SEKCJI DS. KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ I BHP

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu Zobacz profil
Bolesławiec (Dolnośląskie)
Mapa
Praca stacjonarna
Umowa o pracę
Pełny etat
PLN
4 372 zł brutto
Oferta ważna 4 dni
1. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 2. prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej majątku, 3. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy, 4. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez strażaków i pracowników komendy, 5. prowadzenie spraw dot. ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, 6. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i innymi materiałami eksploatacyjnymi, 7. organizowanie przeglądów napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.
Wymagania:
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,
Masz pytanie odnośnie oferty?
Urząd Pracy
Z nami od 2021 roku